onsdag 29 september 2010

Hösten 2010 har vi två körledare

Hösten 2010 har vi två körledare. Ragnar Håkansson leder oss i ett nytt program med kyrklig och annan körmusik som ska vara klart i vinter. Bland annat sjunger vi musik av Henryk Mikolaj Górecki och Morten Lauridsen. Med Thomas Ekelöv arbetar vi vidare med vårt populära jazz- och visprogram.