måndag 9 december 2013

Hösten sjunger på sista versen

Vinterburr i Väte. Kan ide vara en idé?

I väntan på ett framförande, Visby hotell sent i höstmörkret 2013. 

Det känns tidsenligt, men inte helt glatt och oproblematiskt att utbrista i ett "Tiddelipom" så här i början av december. Ändå har ju inte allt varit mörker: vi har under de gångna veckorna haft en avkortad HavAndekonsert i Fröjel kyrka (17/11) och därutöver gjort framträdanden för slutna sällskap vid tre olika tillfällen. Ännu håller energin från HavAnde i sig och glädjen i sjungandet är oförminskad. Nu stundar närmast julsånger på stan den 21/12. Efter helgerna börjar vi sedan arbeta på ett nytt program för början av våren.